/ GINOP-1.2.8

Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés a Triász Kft-nél”
Kedvezményezett neve: TRIÁSZ Vendéglátó- és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztés a Triász Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 8 997 005,- Ft
A támogatás mértéke: 70 %
A projekt tartalma: A megvalósítani tervezett tevékenység: A sörgyártási tevékenységünk technológiai hátterét kívánjuk fejleszteni a beszerzésre kerülő 1 db korszerű TOYOTA TONERO 02-8FGF20 hidrodinamikus hajtású homlokvillás targonca beszerzésével, amelynek tartozéka egy darab ECO 150 HG 520 típusú hidraulikus seprőgép. Az új hűtőaggregáttal energiatakarékosan tudjuk biztosítani a technológia eljárások hűtési igényét. Az új targoncával az üzemen belüli anyagmozgatást hatékonyabban tudjuk elvégezni, a kiegészítő seprőgép tartozékkal az üzem megfelelő higiéniai állapotát tudjuk elősegíteni. A beruházásunk olyan fejlesztést eredményez, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat, és hozzájárul az alkalmazotti létszám megtartásához. Célunk a szolgáltatásunk technológiai fejlesztése, mely által a vállalkozásunk hatékonysága, termelékenysége javul. A projektünk fő célkitűzése hogy a modern technológián alapuló fejlesztéssel eleget tudjunk tenni a válsághelyzetet követően újra növekvő volumenű forgalomnak. Vállalkozásunk számára a beruházás kiemelt jelentőségű. Az új gép megvásárlásával hatékonyabb munkavégzés lehetséges, melynek hatására az árbevétel, az üzemi (üzleti) eredmény és a termelékenység nő, a vállalkozásunk költségei pedig csökkennek, az alkalmazotti létszámot tartani tudjuk. A projekt keretében új eszközök beszerzése valósul meg. Várható eredmények: A gépek, eszközök megvásárlása után azokat kizárólag a kereskedelmi tevékenységünk során hasznosítjuk. A beruházásunk olyan fejlesztést eredményez, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat. A projekt során új technológia beszerzését valósítjuk meg. Vállalkozásunk a projekt során beszerezni tervezett eszközzel nem rendelkezik. A beszerzéssel növeljük a kereskedelmi tevékenységünk hatékonyságát és teljesítményét. A költségeink csökkentése várható, a korszerű energiatakarékos eszközök alkalmazásával. Célunk: új üzleti lehetőségek feltárása, új kereskedelmi szolgáltatások nyújtása, a forgalmazott termékkör bővítése, szolgáltatásunk fejlesztésén keresztül a piaci igények minőségi és mennyiségi kielégítése, mely hozzájárul a vállalkozásunk versenyképességének, termelékenységének növeléséhez, munkahelyeinek megtartásához; a vállalkozásunk piaci pozíciójának térségi szintű erősítéséhez, az árbevételünk növekedéséhez. A projekt eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásainkat növeljük, bővítve a nyújtott szolgáltatásaink körét és minőségét. Mindezek által a fejlesztés közvetetten hatást gyakorol a szolgáltatás minőségére, ezen keresztül versenyképességükre is. A projekt hozzájárul a vállalkozásunk munkavállalói létszámának megtartásához, valamint termelékenységének növeléséhez és technológiai megújulásához. A projekt eredményeként vállalkozásunk termelékenysége és árbevétele növekszik, fenntartható munkahelyek jönnek létre.
A projekt befejezési dátuma: 2021.05.21.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-03654